Școala Gimnazială Vlaicu Vodă

Cultura organizațională a școlii s-a format și evoluat în timp, fiind caracterizată printr-un ethos profesional înalt, un management în continuă perfecţionare, de practicarea leadership-ului, prin valorizarea învăţării instituţionale din experienţă. Valorile dominante sunt: spiritul de inovație și profesionalismul unor personalități ce se regăsesc în monografia școlii, egalitate de şanse pentru elevi, cooperare cadrelor didactice, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de elevi, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare a cadrelor noi venite în școală, fapt ce a întărit și dezvoltat cultura organizațională existentă. În şcoala există tradiţii, atitudini și stiluri de interrelaţionare generatoare ale unui climat stimulativ de pregătire și de atașament al unor cadre didactice și elevi, fapt ce a oferit școlii oportunitatea deschiderii către un învățământ de calitate, perspective comune de abordare a actului educaţional şi a rolului şcolii: ”Ziua școlii”, organizarea de spectacole cu ocazia sărbătorilor naționale și religioase, editarea revistei școlii, participare la proiecte internaționale a elevilor și profesorilor.  

Climatul deschis existent în școală bazat pe spirit de echipă colegialitate, cooperare, de respect și spirit reciproc este stimulativ și se reflectă pozitiv atât în activitatea instructiv educativă cât și în comportamentul cadrelor didactice.

Motto-ul școlii ” Fii competitiv” este stimulativ și se regăsește pe toate materialele de popularizare a ofertei educaționale.

 

Cei care au privilegiul de a ști, au datoria de a acționa!

Albert Einstein