COMISII METODICE – AN ȘCOLAR 2021-2022

 • Comisia de constituire a Consiliului de Administrație
 • Comisia de elaborare a Regulamentului Intern
 • Comisia pentru curriculum la decizia școlii
 • Comisia antidrog și combaterea violenței în școală
 • Comisia de Evaluare și asigurarea calității
 • Comisia de prevenire și stingere a incendiilor
 • Comisia pentru controlul intern  managerial – SCIM
 • Comisia SIIIR
 • Comisia de aplicare a Programului Lapte-corn
 • Comisia de întocmire a orarului
 • Comisia de sănătate și securitate în muncă – SSM
 • Comisia ”Limbă și comunicare”
 • Comisia ”Om și societate”
 • Comisia ” Matematică și Științe”
 • Comisia ” Consiliere și orientare”
 • Comisia învățătorilor
 • Comisia de recepție
 • Comisia de acordarea burselor școlare
 • Comisia de inventariere și casare
 • Comisia de formare și perfecționare profesională
 • Comisia de Evaluare Națională
 • Comisia de înscriere în clasa pregătitoare
 • Comisia SNAC